Go за Прикладом: Функцій для роботи з колекціями

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Буває, що нашою метою є робота программи з колекцією даних, наприклад вибір даних, що задовольняють певний предикат (умову) або розмітка даних у вигляді нової колекції за допомогою власних (користувацьких) функцій. Деякі мови, надають моживіть використовувати нам (в таких випадках) узагальнені (generic) структури даних та алгоритми. Go не підтримує таких узагальненнь і існує загальноприйнята практика створювати та використовувати функцій, які працюватимуть з колекціями - тоді і тільки тоді, коли в них виникає потреба.

Нажче наведено кілька прикладів, що оперуватимуть над зрізом рядків. Скоритайтесь ними як заготовками для створення власного функціоналу. Зауважте, в деяких випадких набагато ефективніше скористатись прямою вставкою коду, без створення функції.

package main
import "strings"
import "fmt"

Index повертає індекс першого елементу еквівалентного t, або -1 якщо збігів не знайдено.

func Index(vs []string, t string) int {
  for i, v := range vs {
    if v == t {
      return i
    }
  }
  return -1
}

Include повертає true, якщо індекс з значенням t знаходиться у шуканому зрізі.

func Include(vs []string, t string) bool {
  return Index(vs, t) >= 0
}

Any повертає true, якщо хоча б один з рядків задовольняє предикат f.

func Any(vs []string, f func(string) bool) bool {
  for _, v := range vs {
    if f(v) {
      return true
    }
  }
  return false
}

All поверає true, якщо всі елементи зрізу задовольняють предикат f.

func All(vs []string, f func(string) bool) bool {
  for _, v := range vs {
    if !f(v) {
      return false
    }
  }
  return true
}

Filter повертає новий зріз, що містить усі елементи відфільтровані по критерію предиката f (такі, що задовольняють предикат).

func Filter(vs []string, f func(string) bool) []string {
  vsf := make([]string, 0)
  for _, v := range vs {
    if f(v) {
      vsf = append(vsf, v)
    }
  }
  return vsf
}

Map повертає новий зріз, що містить результати роботи предиката f над кожним елементом оригінального зрізу.

func Map(vs []string, f func(string) string) []string {
  vsm := make([]string, len(vs))
  for i, v := range vs {
    vsm[i] = f(v)
  }
  return vsm
}
func main() {

Приклади застосування вищенаведених функцій відносно невеликої колекції рядків.

  var strs = []string{"peach", "apple", "pear", "plum"}
  fmt.Println(Index(strs, "pear"))
  fmt.Println(Include(strs, "grape"))
  fmt.Println(Any(strs, func(v string) bool {
    return strings.HasPrefix(v, "p")
  }))
  fmt.Println(All(strs, func(v string) bool {
    return strings.HasPrefix(v, "p")
  }))
  fmt.Println(Filter(strs, func(v string) bool {
    return strings.Contains(v, "e")
  }))

Вищенаведенні приклади використовують анонімні функції, але ніщо не заважає передавати звичайні іменовані функції, що задовольнятимуть типу предикату.

}
$ go run collection-functions.go 
2
false
true
false
[peach apple pear]
[PEACH APPLE PEAR PLUM]

Наступний приклад: Рядкові Функції.