Go за Прикладом: JSON

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Go підтрмує кодування та розкодування формату JSON на рівні, як базових типів даних, так і власних структур даних, так би кажучи “з коробки”.

package main
import "encoding/json"
import "fmt"
import "os"

Ми скористаємось цими структурами для демонстрації кодування та розкодування нетипових для Go структур даних.

type response1 struct {
  Page  int
  Fruits []string
}
type response2 struct {
  Page  int   `json:"page"`
  Fruits []string `json:"fruits"`
}
func main() {

Для початку ми розглянемо кодування базових типів, доступних у Go, в формат JSON.

  bolB, _ := json.Marshal(true)
  fmt.Println(string(bolB))
  intB, _ := json.Marshal(1)
  fmt.Println(string(intB))
  fltB, _ := json.Marshal(2.34)
  fmt.Println(string(fltB))
  strB, _ := json.Marshal("gopher")
  fmt.Println(string(strB))

В цьому прикладі ми працюємо з коллекціями - зрізами та мапами, що будуть кодуватись в JSON об’єкти передбачуваним (стандартизованим) чином.

  slcD := []string{"apple", "peach", "pear"}
  slcB, _ := json.Marshal(slcD)
  fmt.Println(string(slcB))
  mapD := map[string]int{"apple": 5, "lettuce": 7}
  mapB, _ := json.Marshal(mapD)
  fmt.Println(string(mapB))

Пакет JSON автоматично кодує ваші типи даних. Це дозволяє автоматично включати експортовані поля до вашого виводу, або навпаки - виключати не-експортовані з цього виводу. По-замовчуванню, ці елементи будуть носити тіж назви, що і поля структури яка кодувалась.

  res1D := &response1{
    Page:  1,
    Fruits: []string{"apple", "peach", "pear"}}
  res1B, _ := json.Marshal(res1D)
  fmt.Println(string(res1B))

Ви можете скористатись тегами або метаданим для декларації полів у вашій структурі даних, гнучко налаштовуючи логіку відображення або спожвання даних за ключами.

  res2D := &response2{
    Page:  1,
    Fruits: []string{"apple", "peach", "pear"}}
  res2B, _ := json.Marshal(res2D)
  fmt.Println(string(res2B))

Тепер, розглянемо як декодувати дані з формату JSON у значення Go, на прикладі узагальненої структури.

  byt := []byte(`{"num":6.13,"strs":["a","b"]}`)

Ми починаємо з того, що декларуємо змінну, якою пакет JSON скористається для збереження розкодованих даних. Змінна dat з типом map[string]interface{} буде зберігати дані у вигляді мапи з рядковим ключем та значенням довільного типу.

  var dat map[string]interface{}

Розкодуємо наш JSON та проведемо перевірку на можливі помилки.

  if err := json.Unmarshal(byt, &dat); err != nil {
    panic(err)
  }
  fmt.Println(dat)

Для використання даних розкодованої мапи, нам необхідно буде сконвертувати (англійською cast) дані (тому що значення нашої мапи - початково нетипізовані - interface{}), щоб продовжити роботу вже з чітко визначиним типом, що підтримується Go. Для прикладу ми конверутємо значення мапи за ключем num в тип float64.

  num := dat["num"].(float64)
  fmt.Println(num)

Доступ до вкладених даних - потребує серії конвертацій.

  strs := dat["strs"].([]interface{})
  str1 := strs[0].(string)
  fmt.Println(str1)

Слід використовувати ваші власні структури даних для розкодування даних, це гарантія додаткової типобезпеки, що прибирає необхідність перевіряти типи під час використання.

  str := `{"page": 1, "fruits": ["apple", "peach"]}`
  res := response2{}
  json.Unmarshal([]byte(str), &res)
  fmt.Println(res)
  fmt.Println(res.Fruits[0])

У, вже розглянутих, прикладах ми використовуєм зрізи байтів та рядки як посередники між даними та JOSN репрезентацією для виводу до стандартного потоку даних. Подивіться, як можна скористатись перенаправленням потоку за допомогою власної реалізацію інтерфейсу Writer, наприклад os.Writer, або навіть запис у HTTP Response.

  enc := json.NewEncoder(os.Stdout)
  d := map[string]int{"apple": 5, "lettuce": 7}
  enc.Encode(d)
}
$ go run json.go
true
1
2.34
"gopher"
["apple","peach","pear"]
{"apple":5,"lettuce":7}
{"Page":1,"Fruits":["apple","peach","pear"]}
{"page":1,"fruits":["apple","peach","pear"]}
map[num:6.13 strs:[a b]]
6.13
a
{1 [apple peach]}
apple
{"apple":5,"lettuce":7}

Ми ознайомились з базовою роботою Go з форматом JSON, і радимо прочитати статтю JSON та Go та документацію пакету JSON для отримання більш розгорнутої інформації про сам пакет в Go.

Наступний приклад: Час.