Go за Прикладом: Рядкові Фільтри

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Рядковий фільтр це узагальнений тип програм що читають дані з стандартного потоку введення, обробляють, і видають якісь похідні результати до стандартного потоку виведення. Программи grep та sed є загально вживаними рядковими фільтрами. Розгялнемо приклад рядкового фільтра: що повертає скорвертовану до верхнього регістру версію тексту, що який він попередньо отримує. Ми может використати цей зразок, щоб написати власний рядковий фільтр за допомогою Go.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "os"
  "strings"
)
func main() {

Використання не буфуризованого os.Stdin через буферезований сканнер дає нам доступ до методу Scan який пересуває сканер до наступного токену; яким у нас є наступна лінія нашого сканера.

  scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)

Text поверне поточний токен, в нашому прикладі наступну лінію з вхідних даних.

  for scanner.Scan() {
    ucl := strings.ToUpper(scanner.Text())

Запис результату до стандартного потоку виводу.

    fmt.Println(ucl)
  }

Перевірка щодо помилок під час Scan. Кінець файлу - очікуванна помилка не буде зарапортований Scan як така.

  if err := scanner.Err(); err != nil {
    fmt.Fprintln(os.Stderr, "error:", err)
    os.Exit(1)
  }
}

Щоб спробувати наш рядковий фільтр, створимо файл з кількома рядками у нижньому регістрі.

$ echo 'hello'  > "line-filters"
$ echo 'filter' >> "line-filters"

Після чого скористаємось рядковим фільтром, щоб отримати ціж рядки у верхньому регістрі.

$ cat "line-filters" | go run line-filters.go
HELLO
FILTER

Наступний приклад: Командний Рядок - Аргументи.