Go за Прикладом: Методи (Methods)

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Go підтримує методи визначені на типі структура.

package main
import "fmt"
type rect struct {
  width, height int
}

Ця структура area має метод з отримувачем типу *rect*.

func (r *rect) area() int {
  return r.width * r.height
}

Методи можуть визначатись для отримувачів типу вказівник або значення. Ось приклад метода з отримувачем типу значення.

func (r rect) perim() int {
  return 2*r.width + 2*r.height
}
func main() {
  r := rect{width: 10, height: 5}

Тут ми викличемо 2 методи визначені для нашої структури.

  fmt.Println("area: ", r.area())
  fmt.Println("perim:", r.perim())

Go автоматично визначає чи потрібне конвернування між значеннями та вказівниками для виклику методів. Можливо ви захочете використати отримувач вказівника щоб уникнути копіювання даних при виклиці методу або для зміни даних в структурі.

  rp := &r
  fmt.Println("area: ", rp.area())
  fmt.Println("perim:", rp.perim())
}
$ go run methods.go
area: 50
perim: 30
area: 50
perim: 30

В наступному прикладі ми оглянемо інтерфейси - механізм Go для групування та іменування споріднених множин методів що називається.

Наступний приклад: Інтерфейси (Interfaces).