Go за Прикладом: Mutexes

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

У попередньому прикладі ми бачили як керувати простим лічильником використовуючи атомарні лічильники. В разі більш складних випадків ми можемо використовувати м’ютекси для безпечного доступу до даних в горутинах.

package main
import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "sync"
  "sync/atomic"
  "time"
)
func main() {

В нашому прикладі state буде мапою.

  var state = make(map[int]int)

А цей mutex сихнронізуватиме доступ до state.

  var mutex = &sync.Mutex{}

Ми будемо слідкувати скільки операцій запису та читання ми робитимемо.

  var readOps uint64
  var writeOps uint64

Ось ми запускаємо 100 горутин для запуску повторних зчитувань даних стану нашої мапи раз в мілісекунду в кожній горутині.

  for r := 0; r < 100; r++ {
    go func() {
      total := 0
      for {

Для кожного читання ми: генеруємо ключ для доступа, замикаємо (Lock()) м’ютекс щоб впевнитись в унікальному доступі до state, чичтаємо значення обраного ключа, відімкнути (Unlock()) м’ютекс, і зібльшуємо на одиницю лічильник readOps.

        key := rand.Intn(5)
        mutex.Lock()
        total += state[key]
        mutex.Unlock()
        atomic.AddUint64(&readOps, 1)

Чекаємо мілісекунду до наступного читання.

        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Ми також стартуємо 10 горутин, для записів, використовуючи цей же шаблон (що ми використали для читанння).

  for w := 0; w < 10; w++ {
    go func() {
      for {
        key := rand.Intn(5)
        val := rand.Intn(100)
        mutex.Lock()
        state[key] = val
        mutex.Unlock()
        atomic.AddUint64(&writeOps, 1)
        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Дамо 10 горутинам працювати з state та mutex рівно 1 секунду.

  time.Sleep(time.Second)

Прочитаємо звіти щодо наших автоманих операцій читання та запису.

  readOpsFinal := atomic.LoadUint64(&readOps)
  fmt.Println("readOps:", readOpsFinal)
  writeOpsFinal := atomic.LoadUint64(&writeOps)
  fmt.Println("writeOps:", writeOpsFinal)

І покажемо як же state став виглядати після того всього.

  mutex.Lock()
  fmt.Println("state:", state)
  mutex.Unlock()
}

Запуск программи показує що ми приблизно запустили біля 90 000 операцій всього що працювали з нашою mutex-синхронізованою мапою state.

$ go run mutexes.go
readOps: 83285
writeOps: 8320
state: map[1:97 4:53 0:33 2:15 3:2]

В наступному прикладі ми спробуємо керувати станом лише за допомогою горутин та канналів.

Наступний приклад: Stateful Goroutines.