Go за Прикладом: Вказівники (Pointers)

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Go дозволяє використовувати вказівники, що робить можливим в межах программи передачу за посиланням значеннь та записів.

package main
import "fmt"

Ми спробуємо показати вказівників вказівники порівнюючи її з роботою зі значенням - на прикладі двох функцій - zeroval та zeroptr. zeroval отримує аргумент типу int (ціле число), отож аргумент буде передано функції “за значенням”. zeroval отримує лише копію ival з якою функцію викликали.

func zeroval(ival int) {
  ival = 0
}

Функція zeroptr аргументом потребує *int (це означає вказівник на ціле число), тобто прийматими лише вказівник на цей тип даних. *iptr, в тілі функції, розіменовує вказівник з його адреси до значення в цій адресі. Присвоєння значення розіменованому вказівнику - змінює значення у адресі за посиланням.

func zeroptr(iptr *int) {
  *iptr = 0
}
func main() {
  i := 1
  fmt.Println("initial:", i)
  zeroval(i)
  fmt.Println("zeroval:", i)
  zeroptr(&i)
  fmt.Println("zeroptr:", i)

Адресу вказівника можна друкувати таким чином.

  fmt.Println("pointer:", &i)

Або скориставшись дієсловом форматування %p.

  fmt.Printf("pointer: %p\n", &i)
}

zeroval не змінює i в main, а zeroptr робить це бо має вказівник на комірку пам’яті виділену для i.

$ go run pointers.go
initial: 1
zeroval: 1
zeroptr: 0
pointer: 0xc4200160b8
pointer: 0xc4200160b8

Наступний приклад: Структури (Structs).