Go за Прикладом: Обмеження Частоти Запитів

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Обмеження Частоти Запитів важливий механізм контролю за ресурсом, його використовують для підтримки необхідної якості роботи (і обмеження навантаження з сторонніх джерел). Go дозволяє гарно реалізувати обмеження частоти за допомоги горутин, каналів та маятників.

package main
import "time"
import "fmt"
func main() {

Розглянемо звичайний приклад обмеження частоти запитів. Допустимо - нам потрібно обмежити обробку вхідних запитів, отож, ми будемо працювати з ними (запитами які ми бажаємо обмежити) через одноіменний канал (requests).

  requests := make(chan int, 5)
  for i := 1; i <= 5; i++ {
    requests <- i
  }
  close(requests)

Канал limiter (або “обмежувач”) буде приймати значення кожні 200 мілісекунд - так звані “тіки”, це “регулятор” нашої системи обмеження.

  limiter := time.Tick(200 * time.Millisecond)

Тут відбувається блокування на отримання з каналу limiter перед обробкою кожного запиту, ми чекатимемо 200 мс і оброблятимето по одному запиту за цей період.

  for req := range requests {
    <-limiter
    fmt.Println("request", req, time.Now())
  }

Можливо, ми схочемо дозволяти невеликі “напливи” запитів, вцілому, притримуючись нашої стандартної схеми обмеженя. Досягнути цього ми можемо створивши буфер в нашому каналі “обмеження”. Цей канал burstyLimiter дозволятиме напиливи аж трьох подій.

  burstyLimiter := make(chan time.Time, 3)

Заповемо канал значеннями, для імітуванння “напливу”.

  for i := 0; i < 3; i++ {
    burstyLimiter <- time.Now()
  }

Кожні 200 мілісекунд ми спробуємо додати значення в burstyLimiter, аж до його ліміту в 3 події.

  go func() {
    for t := range time.Tick(200 * time.Millisecond) {
      burstyLimiter <- t
    }
  }()

Тепер, ми симулюємо 5 вхідних подій, 3 з яких не будуть обмежені у виконанні - і все тому, що вони отримали перевагу від буферизованого каналу burstyLimiter, який блокує доступ для 4-того та 5-того запитів, аж до моменту коли сам канал “обмежувач” не буде знову наповнено.

  burstyRequests := make(chan int, 5)
  for i := 1; i <= 5; i++ {
    burstyRequests <- i
  }
  close(burstyRequests)
  for req := range burstyRequests {
    <-burstyLimiter
    fmt.Println("request", req, time.Now())
  }
}

Запускаючи нашу программу - ми бачимо першу партію запитів, які обслуговуватимуться кожні 200 мілісекунд.

$ go run rate-limiting.go
request 1 2012-10-19 00:38:18.687438 +0000 UTC
request 2 2012-10-19 00:38:18.887471 +0000 UTC
request 3 2012-10-19 00:38:19.087238 +0000 UTC
request 4 2012-10-19 00:38:19.287338 +0000 UTC
request 5 2012-10-19 00:38:19.487331 +0000 UTC

Друга ж партія, представляє собою три запити що не обмежуються (це “наплив” - дозволена кількіть без обмеження) та ще два - додаткових, що обмежені 200 мілісекундним інтервалом.

request 1 2012-10-19 00:38:20.487578 +0000 UTC
request 2 2012-10-19 00:38:20.487645 +0000 UTC
request 3 2012-10-19 00:38:20.487676 +0000 UTC
request 4 2012-10-19 00:38:20.687483 +0000 UTC
request 5 2012-10-19 00:38:20.887542 +0000 UTC

Наступний приклад: Атомарні Лічильники.