Go за Прикладом: Зрізи (Slices)

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Slices або зрізи є ключовим типом даних у Go, який являє собою набагато зручніший інтерфейс до послідовностей, аніж масиви.

package main
import "fmt"
func main() {

Навідміну від масивів, зрізи обмежені лише типом елементів які вони зобов’язуються зберігати (масиви ж, напротивагу, обмежені в кількості елементів). Створити пустий зріз не нульової довжини можливо використовуючи вбудовану функцію make. Зверніть увагу на приклад створення зрізу рядків довжиною в 3 елементи (усі строки ініціалізовані з нульовим значенням).

  s := make([]string, 3)
  fmt.Println("emp:", s)

Встановнлюємо та звертаємось до значень аналогічно тому, як ми це робили в масивах.

  s[0] = "a"
  s[1] = "b"
  s[2] = "c"
  fmt.Println("set:", s)
  fmt.Println("get:", s[2])

len повертає довжину зрізу.

  fmt.Println("len:", len(s))

На додачу до базових операцій, зрізи підтримують ще кілька операцій - які роблять їх значно привабливішими, ніж масиви. Перша з цих операцій - це вбудована функція append, що повертає зріз, який зберігає одне або більше нових значень. Зауважимо, що потрібно присвоїти значення змінні зріза, що повертається з append - оскільки ми можемо отримати новий зразок зрізу (новий instance).

  s = append(s, "d")
  s = append(s, "e", "f")
  fmt.Println("apd:", s)

Зрізи також можуть бути зcopyйовані. В цьому прикладі ми створемо новий зріз c аналогічного типу та довжини що і s. після чого використовуючи copy скопієюмо значення s в c.

  c := make([]string, len(s))
  copy(c, s)
  fmt.Println("cpy:", c)

Зрізи підтримуються оператор “зрізання” за допомогою наступного синтаксису зріз[з_ніжного_індексу:до_верхнього_індексу]. В нашому прикладі, ця операція отримає зріз з s, що складається з елдементів s[2], s[3] та s[4] і представе його як l.

  l := s[2:5]
  fmt.Println("sl1:", l)

Приклад зрізання усіх елеметів до (але виключаючи) s[5].

  l = s[:5]
  fmt.Println("sl2:", l)

Приклад зрізання усьіх елементів з (але включаючи) s[2].

  l = s[2:]
  fmt.Println("sl3:", l)

Нам дозволяється декларувати та ініціалізувати значення змінних в зрізі в один рядок (так само і масиви).

  t := []string{"g", "h", "i"}
  fmt.Println("dcl:", t)

Зрізи можуть бути скомпоновані в мультимірні структури даних. Довжина внутрішніх зрізів буде варюватись, навідміну від мультимірних масивів.

  twoD := make([][]int, 3)
  for i := 0; i < 3; i++ {
    innerLen := i + 1
    twoD[i] = make([]int, innerLen)
    for j := 0; j < innerLen; j++ {
      twoD[i][j] = i + j
    }
  }
  fmt.Println("2d: ", twoD)
}

Хоч зрізи і іншого типу ніж масиви, вони відображатимуться вони однаково якщо їх друкувати за допомогою fmt.Println.

$ go run slices.go
emp: [ ]
set: [a b c]
get: c
len: 3
apd: [a b c d e f]
cpy: [a b c d e f]
sl1: [c d e]
sl2: [a b c d e]
sl3: [c d e f]
dcl: [g h i]
2d: [[0] [1 2] [2 3 4]]

Рекомендуємо прочитати чудовий пост за авторства команди розробників Go, щоб отримати більше відомостей про розробку та впровадження зрізів в Go.

Після того як ми бачили масиви та зрізи, звернемо увагу на іншу важливу структуру даних в Go — мапи.

Наступний приклад: Мапи (Maps).