Go за Прикладом: Сортування функціями

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Інколи ми можемо бажати сортувати колекцію даних за чомось іншим крім натурального порядоку. Наприклад, нам потрібно відсортувати рядки за довжиною напротивагу сортуванню по алфавіту, наступний приклад, як це можна зробити в Go.

package main
import "sort"
import "fmt"

Щоб відсотувати щось за власними правилами в Go, нам спочатку треба мати це “шось”. Ми створюємо тип byLength (заДовжиною) який є превдонімом до вбудованого типу - зріз рядків []string.

type byLength []string

Нам необхідно реалізувати sort.Interface, тобто створити методи Len, Less та Swap - що будуть оперувати на нашому типі даних, що дозволить нам використати узагальнену функцію Sort пакету sort. Len та Swap зазвичай будуть схожими на інші свої аналоги. Найбільш відрізнятись буде Less, вона буде реалізовувати власну логіку сортування, яка в нашому випадку полягає в порівнянні довжини рядків.

func (s byLength) Len() int {
  return len(s)
}
func (s byLength) Swap(i, j int) {
  s[i], s[j] = s[j], s[i]
}
func (s byLength) Less(i, j int) bool {
  return len(s[i]) < len(s[j])
}

З готовими, ми нарешті можемо реалізувати наше власне сортування за допомогою конвертації початкового зрізу fruits у зріз byLength (заДовжиною), і використання sort.Sort до цього типу даних.

func main() {
  fruits := []string{"персик", "банан", "ківі"}
  sort.Sort(byLength(fruits))
  fmt.Println(fruits)
}

Запуск нашої программи покаже список фруктів відсортований за довжиною рядка.

$ go run sorting-by-functions.go
[ківі банан персик]

Створючи новий тип даних, реалізуючи три методи інтерфейсу sort.Interface по відношенню до цього типу даних і викликаючи sort.Sort з новоствореним типом даних переданим їй аргументом - ми можемо сортувати власні типи використовуючи власні методи.

Наступний приклад: Паніка.