Go за Прикладом: Stateful Goroutines

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

В попередньому уроці ми використали явне закріплення за допомогою mutexes для синхронізації доступу до спільного стану кількома горутинами. Іншою можливістю якою варто скористатись є особливіть використання горутин та каналів для синхронізації задля отримання такого ж результату. Цей базований на каналах спосіб співпадає з ідіоматичним Go в питанні спільної пам’яті і надані кожного шматочка пам’яті у володіння лише 1ій горутині.

package main
import (
  "fmt"
  "math/rand"
  "sync/atomic"
  "time"
)

У цьому прикладі наш стан буде переданий у володіння єдиній горутині. Це гарантуватие що дані ніколи не будуть зіпсовані з одночасним доступом. Щоб читати та писати стан інші оперуючі гоуртини будуть надсилати повідомлення головній горутині і отримувати відповідні відповіді. Ці структури readOp та writeOp приховують ці запити і те як головна горутина відповідатиме.

type readOp struct {
  key int
  resp chan int
}
type writeOp struct {
  key int
  val int
  resp chan bool
}
func main() {

Як і раніше, ми будемо прораховувати операції що ми виконуємо.

  var readOps uint64
  var writeOps uint64

Наші канали reads та writes будуть викорстані іншими горутинами для створення запитів на запис або на читання відповідно.

  writes := make(chan *writeOp)
  reads := make(chan *readOp)

Це горутина що є власником стану (який був мапою в попередньому прикладі) який наразі є приватним для горутини зі станом. Ця горутина у циклі зчитує запити на читання та запис з відповідних каналів і відповідає на запити як тільки ті надходять. Відповідь відбувається шляхом виконання операції що була запитана і надсиланням відповіді до каналу resp для відмітки про успіх і бажане значення у у випадку reads).

  go func() {
    var state = make(map[int]int)
    for {
      select {
      case read := <-reads:
        read.resp <- state[read.key]
      case write := <-writes:
        state[write.key] = write.val
        write.resp <- true
      }
    }
  }()

Тут ми запустимо 100 горутин що будуть просити зчитування у головної горутини через канал reads. Кожна горутина створює readOp, надсилає її до каналу reads і отримує відповідь з каналу resp.

  for r := 0; r < 100; r++ {
    go func() {
      for {
        read := &readOp{
          key: rand.Intn(5),
          resp: make(chan int)}
        reads <- read
        <-read.resp
        atomic.AddUint64(&readOps, 1)
        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Використовуючи такий же метод ми запускаємо 10 горутин що писатимуть дані.

  for w := 0; w < 10; w++ {
    go func() {
      for {
        write := &writeOp{
          key: rand.Intn(5),
          val: rand.Intn(100),
          resp: make(chan bool)}
        writes <- write
        <-write.resp
        atomic.AddUint64(&writeOps, 1)
        time.Sleep(time.Millisecond)
      }
    }()
  }

Даємо нашим горутинам попрацювати близько секунди.

  time.Sleep(time.Second)

Нашеті, дивимось скільки було зчитувань та записів:

  readOpsFinal := atomic.LoadUint64(&readOps)
  fmt.Println("readOps:", readOpsFinal)
  writeOpsFinal := atomic.LoadUint64(&writeOps)
  fmt.Println("writeOps:", writeOpsFinal)
}

Запуск нашої программи покаже що базований на горутинах приклад управління станом проводить біля 95,000 операцій.

$ go run stateful-goroutines.go
readOps: 87142
writeOps: 8740

У конкретно цій справі базований на горутинах спосіб був трошка більш задіяний ніж mutex-овий. Це може бути корисним у випадках коли і інші канали задіяні або коли управління кількома такими mutexами буде схильне до помилок. Слудує викоирстовувати той спосіб який вам більш до впоодби, з урахуванням розуміння того наскільки коректно працює ваша програма.

Наступний приклад: Сортування.