Go за Прикладом: Час

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Go має об’ємну підтримку часових значеннь та значеннь тривалості. Розглянемо наступні приклади.

package main
import "fmt"
import "time"
func main() {
  p := fmt.Println

Розмочнемо з отримання поточного часу.

  now := time.Now()
  p(now)

Ми можемо збудувати структуру часу надаючи значення рік, місяць, день та інше. Час завжди ассоційований з Розташуванням, інакше кажучи з часовою зоною.

  then := time.Date(
    2009, 11, 17, 20, 34, 58, 651387237, time.UTC)
  p(then)

Ми можемо скористатись з різних частинок структури значення часу.

  p(then.Year())
  p(then.Month())
  p(then.Day())
  p(then.Hour())
  p(then.Minute())
  p(then.Second())
  p(then.Nanosecond())
  p(then.Location())

Також доступне для використання день тижня за допомогою функції Weekday.

  p(then.Weekday())

Наступні методи порівнють два часи, перевіряючи чи трапилась подію у відповідності до іншого часу до, після або в тоже момент (з точністю до секунди) відповідно

  p(then.Before(now))
  p(then.After(now))
  p(then.Equal(now))

Sub або різниця метод поверне Duration (тривалість) що предсталвятиме інтервал між двома подіями.

  diff := now.Sub(then)
  p(diff)

Ми навіть можемо порахувати довжину тривалості у різноманітних величинах.

  p(diff.Hours())
  p(diff.Minutes())
  p(diff.Seconds())
  p(diff.Nanoseconds())

Ми можемо навіть скористатись методом Add для збільчення часу на певну тривалість або зменшеня якщо буде використано тривалість зі знаком мінус.

  p(then.Add(diff))
  p(then.Add(-diff))
}
$ go run time.go
2018-03-26 11:17:26.489645943 +0300 EEST m=+0.000299106
2009-11-17 20:34:58.651387237 +0000 UTC
2009
November
17
20
34
58
651387237
UTC
Tuesday
true
false
false
73211h42m27.838258706s
73211.70773284964
4.392702463970979e+06
2.635621478382587e+08
263562147838258706
2018-03-26 08:17:26.489645943 +0000 UTC
2001-07-12 08:52:30.813128531 +0000 UTC

Далі ми розглянемо споріднену ідею часу відносно до епох Unix.

Наступний приклад: Epoch.