Go за Прикладом: URL Parsing

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

URLи надаютть однаковий шлях для локації ресурсів. І ось як ми розбираємо URL на складові.

package main
import "fmt"
import "net"
import "net/url"
func main() {

Ми озбиратимемо цей приклад URL, він включає схему, інфо аутентифікації, хост, порт, шлях, параметри запиту і фрагмент запиту (якір).

  s := "postgres://user:pass@host.com:5432/path?k=v#f"

Розібр URL дозволяє перевірити наявність помилки.

  u, err := url.Parse(s)
  if err != nil {
    panic(err)
  }

Отримати доступ до схеми (і інших складових) надзвичайно просто.

  fmt.Println(u.Scheme)

User збрерігає усю інфомарцію щодо аутентифікації; Зверніться до Username та Password для отримання індивідуальних значень.

  fmt.Println(u.User)
  fmt.Println(u.User.Username())
  p, _ := u.User.Password()
  fmt.Println(p)

Host складається як з імени хоста так і порту, якщо він присутній. СКористайтесь SplitHostPort щоб розбити ці значення на складові.

  fmt.Println(u.Host)
  host, port, _ := net.SplitHostPort(u.Host)
  fmt.Println(host)
  fmt.Println(port)

А таким чином ми звернемось до шляху та фрагмента після #.

  fmt.Println(u.Path)
  fmt.Println(u.Fragment)

Щоб отримати параметри запиту в рядку у форматі k=v скористайтесь RawQuery. Також ви маєте змогу розпарсити парметри запиту у мапу. Розібрані парарметри запиту в мапі зберігаються як ключ-рядок до значення що зберігається в зрізі рядків, отож звертайтесь за індексом [0] якщо вам потрібно буде тільки перше значення.

  fmt.Println(u.RawQuery)
  m, _ := url.ParseQuery(u.RawQuery)
  fmt.Println(m)
  fmt.Println(m["k"][0])
}

Запуск нашої програми покаже різноманітні шматочки нашого URL що ми розібрали.

$ go run url-parsing.go
postgres
user:pass
user
pass
host.com:5432
host.com
5432
/path
f
k=v
map[k:[v]]
v

Наступний приклад: SHA1 Хеші.