Go за Прикладом: Запис файлів

Work in Progress / Сайт в процесі розробки

Запис файлів Go слідує схожим шаблонам що і читання, з яким ми вже познайомились раніше.

package main
import (
  "bufio"
  "fmt"
  "io/ioutil"
  "os"
)
func check(e error) {
  if e != nil {
    panic(e)
  }
}
func main() {

Для початку роботи, ось так можна записати невеличкий шматок рядку (у вигляді байтів) до файлу.

  d1 := []byte("привіт\ngo\n")
  err := ioutil.WriteFile("/tmp/dat1", d1, 0644)
  check(err)

Щоб записати в файл багато даних, спочатку нам потрібно його видкрити.

  f, err := os.Create("/tmp/dat2")
  check(err)

Це ідиоматично вірно -відкладувати закриття Close негайно після відкриття файлу.

  defer f.Close()

Ви можемо Write байтовий зріз наступним чином.

  d2 := []byte{115, 111, 109, 101, 10}
  n2, err := f.Write(d2)
  check(err)
  fmt.Printf("записано %d байт\n", n2)

Вам також доcтупний метод WriteString.

  n3, err := f.WriteString("writes\n")
  fmt.Printf("записано %d байт\n", n3)

Виконайте Sync щоб надіслати буфер до файлу.

  f.Sync()

Пакет bufio надає можливість буферизованих записів на додачу до буферизованого читання, з яким ми вже зустрічались.

  w := bufio.NewWriter(f)
  n4, err := w.WriteString("buffered\n")
  fmt.Printf("записано %d байт\n", n4)

Щоб впевнитись в тому, що всі операції над буферами були відправлені до використаного записника, скористайтесь Flush.

  w.Flush()
}

Спобуйте запустити наш код.

$ go run writing-files.go
записано 5 байт
записано 7 байт
записано 9 байт

Перевірте зміст файлів що були записані.

$ cat /tmp/dat1
привіт
go
$ cat /tmp/dat2
some
writes
buffered

Далі, ми розглянемо як застосовувати деякі ідей вводу/виводу, що ми щойно побачили, на прикладі stdin та stdout потоків.

Наступний приклад: Рядкові Фільтри.